Verwaaijen verzameld

22 December 2015

Uit: SCN (december 2015)

Als sinds het eerste jaar van SCN (1999) schrijft
Jeroen Verwaaijen (retailonderzoeker en
medeeigenaar van Strabo) zijn column in dit
magazine. Ter gelegenheid van de honderdste
editie geven zij nu een bundeling van zijn 89
columns uit. Uitgever Edwin Brugman hield ter
gelegenheid van de publicatie een kort
vraaggesprek met Jeroen Verwaaijen.