Veldwerk

De basis van elk goed onderzoek is degelijk veldwerk. Voor ons is veldwerk dan ook het startpunt: de kurk waar het gehele onderzoek op drijft. Wij brengen betrouwbare bezoekersgegevens over uw winkelcentra in kaart. Ondubbelzinnig, onafhankelijk en objectief. Met goede veldwerkers. En een persoon die het veldwerk van A tot Z regelt: de fieldmanager.

Strabo combineert kennis van de markt met kennis van veldwerk. Daarmee garanderen wij u de beste benadering van de werkelijkheid als het gaat om het functioneren van uw vastgoed.

In de meer dan 25 jaar dat wij bestaan hebben we ruime ervaring opgedaan met allerlei soorten veldwerk.

Face-to-face

In een winkelcentrum, in een winkelstraat, op de werkplek van de kantoorhuurder of bij de bewoner thuis: enquêteren doen we overal. Van passantenenquêtes tot ondernemersonderzoek.

Voor een optimale respons én een duidelijk antwoord op uw vraag stellen we heldere en eenduidige vragenlijsten op. We weten hoe en wanneer we respondenten het best kunnen benaderen - desnoods meerdere keren. Altijd vriendelijk en professioneel.

Telefonisch

Telefonisch bewonersonderzoek is goedkoper dan 'op straat' of ‘aan huis’. De respons is wel wat minder en er zal sprake zijn van minder diepgang. Bij haalbaarheidsstudies wordt het telefonisch instrument overigens vaak wel ingezet. Waarna dan een schriftelijk (of on line) vervolgonderzoek plaatsvindt onder geïnteresseerden. 

Een goed call center met prima enquêteurs vormt de basis. En een goede, ook inhoudelijke, begeleiding van iemand op projectleidersniveau. Die dan ook de enquêteurs begeleidt en aanstuurt. Want ons type onderzoek is zeer specialistisch.

Online

De jongere generatie is niet meer te bereiken per telefoon. Met online onderzoek is dat nog wel mogelijk. Wij werken samen met onze partner Kien/Panelwizard, dé specialist op dit gebied.  Online onderzoek is snel, handig, efficiënt en op maat gesneden!

Schriftelijk

Met schriftelijk onderzoek behaalt u in het algemeen niet de responscijfers van onderzoek ‘huis aan huis’. Toch gebruiken wij dit instrument, bijvoorbeeld als vervolginstrument van een eerder telefonisch onderzoek. Schriftelijk onderzoek geeft namelijk wel diepgang