Passantenonderzoek

Door hoeveel mensen wordt uw winkelcentrum bezocht? Is dat niet de meest wezenlijke vraag als het gaat om het functioneren ervan? Een passantentelling is de  basis voor elk passantenonderzoek en dus onmisbaar. Daarnaast zijn de bezoekerstotalen nodig voor een raming van de omzet. Elk passantenonderzoek in een winkelcentrum begint met een telling. En dat is precies datgene waar Strabo, vaker dan wie dan ook, voor wordt gevraagd.

Een passantentelling met een passanten-enquête levert een totaalbeeld van het functioneren op. En dit is een onmisbaar instrument voor de marketing, branchering en commercieel beheer. En daardoor ook zeer geschikt als startpunt voor gemeentelijk detailhandelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van kernwinkelgebieden.

Handmatig tellen

Als praktische wetenschappers onderscheiden wij drie typen tellingen. Allereerst een telling bij de uitgangen oftewel een kordontelling. Geschikt om het totaal aantal bezoekers te meten. Waarbij wij zelfs een methode hebben ontwikkeld om de dubbeltellingen eruit te halen. Wij onderscheiden ook een interne druktebeeldmeting. Om de doorbloeding te meten. Of een externe druktebeeldmeting. Om het bezoek aan omliggende straten te meten en dat te vergelijken met uw centrum.

En bent u benieuwd hoe uw nog te bouwen winkelcentrum gaat functioneren? Wij weten het! Wij doen een accurate voorspelling over de toekomstige bezoekersaantallen en omzet. Onder andere op basis van onze benchmark, de SRS (Strabo Referentie Set).

Geautomatiseerd tellen met FootFall

Automatische continutellingen bieden uitkomst als een handmatige telling wellicht niet representatief is. Maar dan wel automatische tellingen van een hoog kwaliteitsniveau. Geleverd door een aanbieder die de resultaten ook helder presenteert, de toe- of afname analyseert en de implicaties vertaalt naar beleid. Strabo heeft maar één bedrijf gevonden dat aan deze voorwaarden voldoet: FootFall Shoppertrak.

De samenwerking (officieel gestart in november 2008) heeft (stand februari 2016) volledige installatie in twaalf winkelcentra en -gebieden opgeleverd (sommigen behoren tot de ‘moeilijkste’ van Nederland, met telafstanden van meer dan 30 meter), te weten in:

 • Stadshart Amstelveen;
 • Stadshart Zoetermeer;
 • CityMall Almere;
 • Leidsenhage Leidschendam;
 • Piazza Eindhoven;
 • Sint Jorisplein Amersfoort;
 • Forum Assen;
 • Triade Assen;
 • Kernwinkelgebied Arnhem (Rijnstraat);
 • Arendshof Oosterhout;
 • Gelderlandplein Amsterdam (per 2016);
 • Hilvertshof Hilversum (per 2016).

Zie ook: Strategische samenwerking van Strabo en Experian-FootFall en Passantentellingen nut, noodzaak en valkuilen.

Passantenenquêtes

Wat is de omzet van het winkelcentrum? Hoeveel bedraagt de vloerproductiviteit per branche, per winkel en per m2? Waar komen de bezoekers vandaan? Hoe beoordelen zij uw winkelcentrum?  Wat zijn de pijnpunten die verbetering behoeven? Een passanten-enquête biedt uitkomst. Wij nemen er tienduizenden per jaar af, in honderden winkelcentra. Vrijwel altijd in combinatie met een passantentelling.

Een passantentelling met een passanten-enquête levert een totaalbeeld van het functioneren op. En dit is een onmisbaar instrument voor de marketing, branchering en commercieel beheer. En daardoor ook zeer geschikt als startpunt voor gemeentelijk detailhandelsbeleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van kernwinkelgebieden.