VTIS. De standaard voor vastgoedprofessionals

VTIS (Vastgoed Transactie Informatie Systeem) is te beschouwen als dé standaard voor vastgoedprofessionals. Er zijn twee modules van onze database beschikbaar, namelijk de module transacties-mutaties (tegen de 120.000 transacties van commercieel vastgoed, met name huurtransacties) en de module beleggerstransacties (meer dan 16.000 transacties, aan- en verkoop van vastgoed van belegger naar belegger of belegger naar ontwikkelaar, et cetera). U kunt zich abonneren op een tweemaandelijkse update met de nieuwste transacties. Met behulp van VTIS kunnen de benodigde gegevens zowel op transactieniveau als op geaggregeerd niveau (van straat tot stadsdeel, stad, provincie en geheel Nederland) worden verkregen. Uitdraaien zijn mogelijk, afhankelijk van de behoefte, in de vorm van simpele opsommingen tot geavanceerde tabellen en grafieken.

Demo