Gedegen beslissingen over wonen

Hoeveel woningen kunnen gebouwd worden in die ene nieuwe woonwijk in Assen? Of Maastricht? Wat dient de verhouding huur en koop te zijn? Wat kan de markt dragen qua koop- en huurprijzen? Is een bouwblok toe aan een herstructurering? Of een complete woonwijk? Om in het oerwoud van woningbouwbeleid, sloop- en renovatiewerkzaamheden én nieuwe spannende ontwikkelingen de weg te vinden heeft een ieder behoefte aan duidelijke informatie. Dat geldt voor de bewoner zelf. Maar ook voor de ontwikkelaar. Of de verhuurder.

Ken uw klant! Of dat nou een koper is of een huurder. Wij bezorgen u die kennis. In de vorm van haalbaarheidsonderzoek. Zodat uw investering gebaseerd is op een degelijk marktverhaal. Met een advies waar u wat aan hebt. Of in de vorm van een bewonersonderzoek of huurdersonderzoek. Met meer dan 90% response.

Bewonersonderzoek

Bij bestaande woningen kan het instrument bewonersonderzoek (of: huurdersonderzoek) gehanteerd worden. Bijvoorbeeld voorafgaand aan renovatie of sloop. Of als monitoring. Door intensief veldwerk halen wij een response van meer dan 90%! Zodat letterlijk al uw huurders worden ‘gehoord’.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij nieuwbouwprojecten worden vaak haalbaarheidsstudies ingezet. Strabo kan aan de hand van vergelijkbare woningprojecten, demografische ontwikkelingen, meningen van marktpartijen, maar bovenal ook de mening van de (potentiële) klanten deze haalbaarheid nauwkeurig in kaart brengen. Zowel qua type woning en doelgroep als qua aantal te bouwen woningen.

Evaluatieonderzoek

Bij nieuw te ontwikkelen woningen hanteren wij het instrument van de evaluatiestudies. Sterke en zwakke punten van ontwikkelaar, makelaar, aannemer en notaris worden haarfijn in kaart gebracht. Zodat u uw woonproduct in de toekomst nog beter kunt afstemmen op de wensen van de woonconsument.