Geschiedenis

Strabo was een Griekse geograaf en historicus, geboren in ca. 64 v.C. in Amaseia, een stad in noordoost-Anatolië. Hij bereisde vrijwel het gehele Romeinse Rijk, en deed daar uitgebreid verslag van. Zijn belangrijkste werk is Geografie, waarin hij een uitvoerige beschrijving geeft van de destijds bekende wereld. Strabo overleed vermoedelijk in het jaar 20 n.C.

1982
Zo'n 20 eeuwen later, in 1982, werd de Stichting voor Ruimtelijk Advies, Beleid en Onderzoek opgericht. De stichting had tot doel om recent afgestudeerde planologen en geografen relevante werkervaring op te laten doen. Strabo werd een kweekvijver van talent: veel medewerkers stroomden na een paar jaar door naar andere plekken in de branche. De stichting financierde ook geruime tijd het tijdschrift Agora.

1995
In de loop der jaren ontstond de specialisatie van Strabo op het gebied van winkelmarktonderzoek. Om deze expertise verder uit te bouwen en met het oog op de continuïteit van het bureau besloot het stichtingsbestuur in 1995 om van Strabo een bv te maken. Alle aandelen zijn thans in het bezit van de directie.

Heden
Strabo is gevestigd in het centrum van Amsterdam.