Winkelstraat wordt kapotgemaakt

21 August 2023

Bron De Ondernemer.

Als reactie voegt Hans van Tellingen van winkelcentrumonderzoeker Strabo toe: "Ik ben het het deels eens met Moers, want het kabinetsbeleid heeft de afgelopen jaren de retail en eigenlijk het voltallige MKB geen goed gedaan. Ook de versnelde terugbetaling van de coronaschulden zal wat mij betreft scherp uitstel behoeven. Maar los daarvan: ik zie geen massale faillissementen voor mij, het gaat verrassend goed met de retail. Als reactie op de lockdowns bleek er juist een enorm terugveereffect van de stenen retail te zijn. Zoals ook door Strabo al voorspeld in 2020. Tot voor kort was er sprake van omzetgroei én volumegroei bij de fysieke winkels. Nu is er tijdelijk geen sprake van volumegroei, vanwege de hoge inflatie, maar dat zal zich herstellen. Daarbij heeft de e-commerce het nog veel zwaarder, want daar is meestal ook geen sprake van omzetgroei, maar juist van omzetdaling. En die hoge huren? De meeste verhuurders kunnen zich geen lagere huren veroorloven, want dan daalt de boekwaarde van het pand en dan zullen financiers terugbetalingen eisen van geleend kapitaal, waardoor ook verhuurders failliet kunnen gaan. Ik pleit dan ook voor goed overleg tussen retailers, eigenaren, banken en overheid teneinde de retailbranche gezond te houden.“

Lees hier het hele artikel.