PERSBERICHT aantal demonstranten tegen de coronamaatregelen op 3 oktober in Amsterdam, bedraagt 24.500

29 September 2021

PERSBERICHT

'Aantal demonstranten tegen

de coronamaatregelen op 3 oktober

in Amsterdam, bedraagt 24.500'

 

  • Op het eerste meetpunt zijn er 24.500 mensen geteld.
  • Op het tweede meetpunt zijn er 19.200 mensen geteld.

 

AMSTERDAM, 3 oktober 2021

 

Onderzoeksbureau Strabo bv (dé onafhankelijke landelijke telspecialist in winkelgebieden, bij evenementen en op toeristische bestemmingen) heeft op eigen initiatief (er is geen opdrachtgever) en op eigen kosten een continutelling uitgevoerd tijdens de demonstratie in Amsterdam tegen de controlemaatregelen op twee verschillende tellocaties.

De eerste tellocatie ligt op de brug over de Prinsengracht tussen Raadhuisstraat en Rozengracht, aan het begin van de demonstratie.

De tweede tellocatie is het ‘begin van de Nieuwezijds Voorburgwal’, nummer 3 (tegenover Sint Nicolaashotel), aan het einde van de demonstratie. Omdat er veel mensen zijn afgebogen naar het Damrak (om naar de Dam te lopen) zijn er op dit telpunt minder mensen geteld. De route is op het laatste moment ‘omgedraaid’ door de organisatie, daar waren wij niet van op de hoogte.  

De telling heeft handmatig plaatsgevonden met een ervaren telteam. Automatische tel- en volgsystemen als wifi en het volgen van telefoonsignalen zijn inmiddels ‘verboden’ vanwege de AVG-wetgeving. 3D-camera’s (bijvoorbeeld Brickstream) en lasercamera’s vormen in theorie een alternatief, maar vergen een relatief grote investering, een lange installatietijd en kunnen meestal ook geen volle breedtes van de straat omvatten in combinatie met hoge passantenaantallen. Ander digitaal alternatief is ‘signalen vanuit de apps’ (als mensen bijvoorbeeld ooit ergens hebben ingelogd) ophogen naar passantenaantallen. Maar dat heeft veel haken en ogen. De betrouwbaarste methode is een handmatige telling.

De tellingen worden nog gecertificeerd door een onafhankelijk notaris, mevrouw Anna de Vries. Haar akkoord is inmiddels binnen, maar zij zal nog een offcieel bericht hiertoe opstellen (een proces-verbaal).

 

N.B.: en voor de mensen die zich afvragen waarom er ook '29 september' staat, dit bericht is in concept op 29 september (de dag dat wij hebben besloten om te gaan tellen) aangemaakt, zodat wij op 3 oktober alleen de getallen hoefden in te vullen. Op deze wijze kon er METEEN na de eerste telling al het eerste persbericht de deur uit. Met succes, want de pers heeft dit bericht subiet opgepakt.

 

________________________________________________________

Voor vragen:

 

Informatie over Strabo bv kunt u vinden op www.strabo.nl.

_________________________________________________________