Van goed uitgevoerd onderzoek gaat je winkelcentrum beter functioneren

6 July 2021

Door Hans van Tellingen *)

De economie bloeide sinds 2015 weer, tot maart 2020 althans. Maar deze gaat de komende maanden hoogstwaarschijnlijk, na vijftien zware covid-maanden, ook weer fors groeien. ‘The Roaring Twenties’ komen eraan. Ik schreef er vorig jaar al over. Nieuwbouw komt versneld op gang. Er worden weer woningen ontwikkeld. En er worden plannen gemaakt voor nieuwe en te herontwikkelen winkelcentra. Nieuwe wijken worden uit de grond gestampt. En bestaande wijken worden uitgebreid. Net als de winkelcentra in die wijken. Dat houdt in dat er behoefte is aan:

• prognoses van aantallen bezoekers (‘footfall’) en omzet;

• een toekomstbestendige branchering;

• inzicht in de toekomstige loopstromen binnen het winkelgebied en

• een goede onderbouwing van de investering.

Kortom: er is behoefte aan data. Harde data. Want voor iedere prognose, elk aankoop- of verkoopbesluit, iedere marketingvisie of ontwikkelingsvisie is eerst inzicht nodig in de huidige situatie. Of dat nu gaat om demografie, koopstromen, omzet of passantenaantallen.

Lees hier het hele artikel.