Seminar Retail en Parkeren bleef steken in algemeenheden

19 September 2016

Op 20 juni jl. vond het seminar Retail en
Parkeren plaats. Door velen was hiernaar
uitgekeken. Georganiseerd door het blad
Parkeer 24. Gehouden op de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Oftewel de werkplek van de heren
Mingardo en Molenaar.

lees hier verder

Door Hans van Tellingen.