#WatNouEindeVanWinkels (Recensie #2 Vastgoedmarkt)

20 June 2016

Recensie 2 in Vastgoedmarkt

In mei verscheen een boek met de opmerkelijke titel #WatNouEindeVanWinkels. Vastgoedmarkt mocht van de uitgever van dat boek drie exemplaren weggeven aan mensen die in ruil daarvoor een recensie schrijven. Hier de tweede.

In het boek #WatNouEindeVanWinkels gaat Hans van Tellingen op enthousiaste wijze in op de zonnige toekomst van winkels, winkelcentra en winkelgebieden. Nadat sinds de jaren 2010 en 2011 het e-vangelie van het webwinkelen volop werd gepredikt als de enige heilige graal in retailland, verschenen van Hans van Tellingen niet 10, maar 9 geboden in de vorm van artikelen in het blad Shopping Center News. Negen artikelen die een ander geluid lieten horen, een positief geluid over `echte´ winkels. Een tegengeluid? Nee, volgens Van Tellingen zelfs 'hét geluid'.

De in het boek gebundelde negen artikelen (gepubliceerd in 2013 t/m 2016) laten een sterke mening horen, gebaseerd op feiten. Als onderzoeker en adviseur van winkel(vastgoed)eigenaren, gemeenten en overige opdrachtgevers ontstaat met 23 jaar ervaring een gedegen expertise en een bijbehorende database. Veelvuldig verwijst de auteur hier terecht naar, om de in zijn mening overdreven en ongefundeerde ophemeling van het webwinkelen in het juiste perspectief te plaatsen. Hoe groot echter de eigen kennisbank is, hoe zuiver deze is opgebouwd, of hoe feitelijk de feiten zijn, is ondanks her en der aangehaalde kengetallen wat lastig te doorgronden. Echter, gezien de helderheid waarmee de conclusies worden gepresenteerd en de reputatie van de (mede)auteur(s), zullen de aangehaalde feiten ongetwijfeld dicht bij de waarheid liggen.

De opzet van het boek geeft een mooi chronologisch overzicht van de ontwikkelingen en meningen over online en offline winkelen die de laatste paar jaar naar voren zijn gekomen. De aangeprate angst voor het web wordt mooi omschreven in het eerste hoofdstuk. Dat een goede positionering van winkels, winkelcentra en winkelgebieden start met goed onderzoek, wordt sterk beargumenteerd in hoofdstuk 2. Hierna volgen zeven hoofdstukken die ingaan op de meest prangende vraagstukken en wetenswaardigheden over (web)winkelen, welke basiskennis behelst die iedere vastgoedprofessional in retail machtig dient te zijn. Op pragmatische wijze wordt onderwezen hoe een winnaar te kunnen zijn in een sterk en snel veranderende markt.

De lezer zal waarschijnlijk veel onderbuikgevoelens bekrachtigd zien worden, daar de conclusies van Van Tellingen niet ver af liggen van conclusies die met gezond boerenverstand getrokken kunnen worden. Dat maakt de kennis geëtaleerd in het boek juist zo sterk en herkenbaar. Meer dan fijn is dus de bevestiging door middel van onderzoeken. Met name `Hoe maak je van je winkel of winkelcentrum een succes´ is een aanrader voor tobbende gemeenten en vastgoedeigenaren die de afgelopen jaren de ene na de andere keten in hun winkelgebieden hebben zien vertrekken of hebben zien omvallen.

#WatNouEindeVanWinkels is een goed vormgegeven, prettig leesbaar en helder beargumenteerd boek. Winkels zijn toegankelijk voor iedereen, dit boek is dat ook. Het boek zal ongetwijfeld leiden tot leuke discussies aan vele keukentafels, maar hopelijk meer nog besproken worden aan de vergadertafels van Vastgoed Nederland. Er is immers genoeg werk aan de winkel!

#WatNouEindeVanWinkels, Hans van Tellingen, 96 pagina´s, uitgever: H.I.R.E., 2016