Strabo doet onderzoek naar stadsstrand Hoorn

18 April 2014

Onlangs heeft Strabo een onderzoek verricht naar het recreatiegedrag en de recreatiebehoeften van inwoners van Hoorn en omgeving. Dit alles in het kader van het mogelijk te realiseren stadsstrand in Hoorn.

zie hier het persbericht van de gemeente Hoorn naar aanleiding van dit onderzoek:

 

Inwoners van Hoorn, Drechterland en Koggenland zijn positief over de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Decisio in samenwerking met Strabo en I&O Research uitvoerde in opdracht van de gemeente Hoorn.

De respons op de enquête was uitzonderlijk hoog. Ruim 540 inwoners van Hoorn en 435 inwoners van Drechterland en Koggenland hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn 189 jongeren in Hoorn geënquêteerd.
 
Het onderwerp spreekt de inwoners aan. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de vragen. Meer dan de helft van de mensen zegt misschien of zelfs zeker gebruik te gaan maken als het stadsstrand wordt aangelegd. Met name onder inwoners van de Grote Waal en bij jongeren is er veel belangstelling.
 
Activiteiten die men verwacht op het strand te gaan doen zijn zonnen, zwemmen, wandelen, horeca bezoeken en picknicken. De respondenten geven aan dat toiletten, een gras- en sportveld, een fietsenstalling en speelvoorzieningen voor kinderen zeer belangrijk te vinden.
 
Zoals te verwachten zegt eigenlijk iedereen dat het zeer belangrijk is dat het strand schoon en veilig is en dat het toegankelijk is voor minder validen. Twee van de drie respondenten vindt het van belang dat er een horecagelegenheid komt, waarbij de voorkeur uitgaat naar een ijssalon of een café-restaurant met een eenvoudige kaart.
 
In lijn met de grote belangstelling uit de Grote Waal en onder jongeren, zeggen de meeste mensen met de fiets of te voet te zullen komen. Inwoners van de buurgemeenten komen voor 70 procent met de auto.
 
Vervolgstappen
De gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebruiken de enquête-uitkomsten om de plannen voor het strand, in het bijzonder de inrichting en de voorzieningen, verder vorm te geven.
 
Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt dat wordt besproken met de direct aanwonenden van het toekomstige strand en de boulevard langs de Westerdijk. Bij deze gelegenheid kunnen de bewoners ook inbrengen wat zij van de plannen vinden. Pas daarna volgt het definitieve ontwerp en wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap ondertekend.