Betrouwbaar automatisch tellen kan, maar gebeurt nog nauwelijks

1 December 2010

Is het mogelijk om het aantal bezoekers in binnensteden en (brede) winkelstraten betrouwbaar te tellen? En wat zijn de ervaringen met tellen via Bluetooth? Drie partijen geven in dit artikel hun visie op de technische mogelijkheden: Locatus (als leverancier van Goad Plans en standaard telrapporten), Experian (eigenaar van FootFall, internationaal marktleider in telsystemen) en Strabo (als passantenspecialist en als partner van FootFall in Nederland). Zij komen tot de conclusie dat alleen kwaliteitstelsystemen, zoals Brickstreams en Lasers, toekomst hebben. En dat handmatig tellen nog steeds de voorkeur heeft boven matige teltechnieken als infrarood, video en Bluetooth.

De markt voor het automatisch tellen van bezoekers in winkelstraten en winkelcentra is in beweging. Was het tot een paar jaar geleden nog lastig om eigenaren te overtuigen van het nut van een telsysteem, tegenwoordig is dat wel anders. Een telsysteem is namelijk een prachtig researchinstrument. Wat zijn de sterke en de zwakke perioden? Is de trend positief of negatief? Een telsysteem is ook een managementinstrument. Een toename of afname van het aantal bezoekers zal tot aanpassing van het commercieel beleid kunnen leiden. En tot slot: een telsysteem is een waarderingsinstrument. Het is nuttig om de huurprijs te bepalen of als extra check op de toekomstige omzethuren.

Lees hier verder (uit Vastgoedmarkt, november 2010)