Strabo staat stil bij ruim kwarteeuw tellen en onderzoek

20 November 2010

Als we kijken naar de allereerste edities van Shopping Centre News (1999), dan is Strabo er al bij. De columns van Jeroen Verwaaijen, de ‘stukkies' (zoals hij zelf zegt) van Hans van Tellingen en diverse bijdragen van medewerkers van het bureau, maken dat Strabo meer dan haar aandeel in onze queeste geleverd heeft. Nou ja, ‘queeste', dat klinkt wat zwaar, maar een van de doelstellingen van Shopping Centre News is altijd geweest een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het winkelcentrumvak. En ook Strabo heeft daar zeker een belangrijke rol in.

Nu dacht ik zeker in het begin dat ‘Strabo' gewoon een lekker klinkende merknaam was, zonder verdere betekenis. Niets is minder waar. Strabo was een Griekse geograaf en historicus, die leefde van circa 64 v.C tot 20 n.C. Strabo gaf destijds een uitvoerige beschrijving van de toen bekende wereld.Zo'n 20 eeuwen later, in 1982, werd de Stichting voor Ruimtelijk Advies, Beleid en Onderzoek opgericht. De stichting had tot doel om recent afgestudeerde planologen en geografen relevante werkervaring op te laten doen. Strabo werd een kweekvijver van talent: veel medewerkers stroomden na een paar jaar door naar andere plekken in de branche. De stichting financierde ook geruime tijd het tijdschrift Agora. Bij de oprichting van Stichting Strabo waren nogal wat ook nu nog bekende namen betrokken: prof. dr. E.F. (Ed) Nozeman, drs. D.P. (Dick) Loos, drs. J.K.C. (Jac.) Vries mre en drs. C. (Kees) van der Meulen. Zij hebben nu zitting in de Raad van Advies van Strabo, die twee keer per jaar bijeen komt.

lees hier verder