Strabo onderzoekt Marktstad Purmerend

18 August 2010

Purmerend is toe aan een actuele visie op de detailhandel in de binnenstad. In het voorjaar van 2010 heeft Strabo daarom in opdracht van de gemeente Purmerend een uitgebreid passantenonderzoek. De gemeente schrijft de visie zelf en in dat kader bestond er een sterke behoefte aan actuele marktinformatie. Hoeveel mensen komen naar de binnenstad? Waar komt men vandaan? Hoeveel besteedt men en wat vindt men van bijvoorbeeld het winkelaanbod, de bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en de sfeer? Maar ook, wat is het effect van de weekmarkt? Geen onbelangrijke vraag voor Marktstad Purmerend. Strabo heeft deze informatie verzameld door ruim 800 bezoekers te ondervragen. De uitkomsten van het passantenonderzoek zijn verwerkt in een detailhandelsmonitor en dienen als input voor de nieuwe detailhandelsvisie. Centrale vraag is de komende tijd: wat wil de stad zijn? Blijft de ambitie steken op een winkelaanbod op het niveau van een wijkwinkelcentrum 'plus'? Of legt de stad de lat hoger en wil Purmerend uitgroeien tot volwaardige winkelstad met een regionaal bereik? Het succesvolle onderzoek van Strabo heeft de gemeente concrete handvaten bezorgd om te kunnen komen tot een visie die Purmerend de weg wijst richting 2020.

----------------------------------------------------------------

Jeroen van der Weerd (planoloog bij de gemeente Purmerend en van 2002 tot najaar 2009 werkzaam geweest als projectleider bij Strabo).