Mooiste Strabo-najaarsopdrachten 2009

22 June 2010

Mooiste Strabo-najaarsopdrachten 2009: in Tilburg, Maastricht, Amstelveen, Utrecht, Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Bos, Den Bosch en Maarssen


Strabo heeft na het zeer succesvolle voorjaar van 2009 ook een mooi najaar achter de rug. Er is sprake geweest van een groot aantal interessante opdrachten (circa 35), waarvan wij er een aantal uitlichten:


Pieter Vreedeplein, Tilburg en binnenstadstelling Tilburg

Wij hebben een uitgebreid passantenonderzoek verricht in dit nieuwe binnenstadscentrum voor eigenaar Cório. Voor de gemeente hebben wij in de gehele binnenstad een telling gehouden om het effect van deze nieuwe ontwikkeling te meten op de andere delen van de binnenstad.

Brusselse Poort Maastricht

Het uit de kluiten gewassen wijkwinkelcentrum Brusselse Poort trekt veel bezoekers, die ook nog veel spenderen. Ons passantenonderzoek (telling plus enquête) wees dit uit.


Amstelveen

Stadshart Amstelveen is bezig met een upgrading naar een echte ‘Mall' met een sterk modisch ‘high-end' karakter. De vraag is of het winkelcentrum potentie heeft om het verzorgingsgebied uit te breiden. Een onderzoek naar de zogenaamde ‘untapped market' bood uitsluitsel. In feite betrof dit een koopstromenderzoek waarbij de methode van bewonersonderzoek werd uitgevoerd (we kwamen bij de mensen thuis). Gecombineerd met gegevens van Mosaic (Experian) bood ons onderzoek interessante aanknooppunten.

Utrecht

In Kanaleneiland hebben wij een bewonersonderzoek uitgevoerd voor de gemeente en eigenaar Mitros. We hebben de wensen en verlangens van de grotendeel allochtone bevolking in kaart gebracht. Zoals altijd was onze response (juist ook in de Vogelaarwijken) uitstekend, namelijk 80%!


Amsterdam

De veerponten tussen Amsterdam-Noord en de stad vervullen al jaren een belangrijke rol in de bereikbaarheid van het noordelijke stadsdeel van onze hoofdstad. Wekelijks maken ruim 200.000 mensen gebruik van één van de vijf pontverbindingen en het aantal gebruikers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Strabo is door de gemeente (Projectbureau Noordwaarts en de dienst IVV) en het GVB gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen naar de gebruikers van de Amsterdamse pont om zo een beeld te krijgen van de kenmerken, gedrag en waardering. Het was hierbij van belang dat alle soorten pontgebruikers vertegenwoordigd waren, zowel woon-werkverkeer als winkel- en uitgaanspubliek. Wij hebben door middel van een vliegende enquêtebrigade 1.600 enquêtes afgenomen onder gebruikers van alle vijf pontverbindingen. Zie ook: http://www.strabo.nl/weblog/58/

Amsterdam Zuidoost

Wij hebben (voor het stadsdeel Zuidoost) een zeer uitgebreid passantenonderzoek voor de aan elkaar grenzende winkelcentra Amsterdamse Poort, de Arenaboulevard en Villa Arena uitgevoerd. Wat is het totaalbezoek, welke bezoekers zijn aanwezig, hoeveel besteden zij? Wat is de kruisbestuiving tussen de verschillende delen?

Amsterdamse Bos

Hoe breng je het aantal bezoekers in kaart van het Amsterdamse Bos? Door ze te tellen! Een op het eerste gezicht onmogelijke opgave, vanwege de uitgestrektheid en de complexiteit van het grote gebied. Toch is het aantal bezoekers goed en betrouwbaar in kaart gebracht. Een kwart eeuw telervaring betaalt zich hier uit. Ook zijn de zeer tevreden bezoekers in kaart gebracht door middel van een enquête. Het onderzoek is gestart in september 2009 en loopt door tot en met augustus 2010! 

Den Bosch

In het kernwinkelgebied van Den Bosch hebben wij een marktstudie verricht naar de herontwikkelingspotentie van het oude postkantoor.

Maarssen

Als effectmeting hebben wij bezoekers en ondernemers gevraagd naar hun mening over het nieuwe verkeerscirculatieplan in het oude dorp. Tevens hebben wij de bezoekers geteld en hebben wij de omzet in kaart gebracht. Daarnaast is ook een (telefonisch) koopstromenderzoek uitgevoerd 

En verder...

• ...zijn er vele bewonersonderzoeken gedaan alsook passanten- en koopstromenstudies voor diverse winkelcentra;
• ...zijn de gegevens die wij verzamelen 100% vertrouwelijk. Alleen onze opdrachtgevers krijgen de beschikking over de onderzoeksresultaten.

Hans van Tellingen (020-6260817)