Strabo waait uit op de Amsterdamse pont

18 February 2010

De veerponten tussen Amsterdam-Noord en de stad vervullen al jaren een belangrijke rol in de bereikbaarheid van het noordelijke stadsdeel van onze hoofdstad. Wekelijks maken ruim 200.000 mensen gebruik van één van de vijf pontverbindingen en het aantal gebruikers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast het bekende Buiksloterwegveer en het IJpleinveer, doen de nieuwe veerpontverbindingen het ook erg goed (NDSM-werfveer, Houthavenveer en Distelwegveer). Strabo is door de gemeente (Projectbureau Noordwaarts en de dienst IVV) en het GVB gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen naar de gebruikers van de Amsterdamse pont om zo een beeld te krijgen van de kenmerken, gedrag en waardering. Het was hierbij van belang dat alle soorten pontgebruikers vertegenwoordig waren, zowel woon-werkverkeer als winkel- en uitgaanspubliek. 

Hoge respons

De concrete opdracht was in drie dagen minstens 1.600 enquêtes afnemen op de vijf verschillende ponten. Het ging hier om een doordeweekse dag, een vrijdagavond en een zaterdag. Dit vroeg om een strakke en goed georganiseerde aanpak met een representatieve verdeling per uur over de vijf ponten. Aan het begin van elke overtocht werden steeds in razend tempo de enquêtes onder een aantal reizigers uitgedeeld, om ze vervolgens vlak voor het aanmeren weer ingevuld op te halen. Vooral de pont tussen het Centraal station en de Buiksloterweg vormde een echte uitdaging, met een overtocht tijd van krap twee minuten! De reizigers wilde met alle plezier meewerken aan het onderzoek. Dat resulteerde in een ongekend hoge respons. Sterker nog: er waren vrijwel geen weigeraars! Hierdoor en dankzij ons efficiënt uitgedachte systeem hebben we het minimaal benodigde aantal enquêtes ruimschoots gehaald.

Positief

De pontgebruikers blijken over het algemeen zeer positief te zijn over de Amsterdamse veerponten en we hadden eigenlijk ook niet anders verwacht. Dit neemt niet weg dat de respondenten, die de pont vaak dagelijks gebruiken, altijd interessante suggesties hebben om de pont (nog) aantrekkelijker te maken.

Expertise

Al met al kan er geconcludeerd worden dat Strabo naast passantenonderzoek en bewonersonderzoek inmiddels ook duidelijk de nodige kaas heeft gegeten van openbaar vervoeronderzoek: na onze Veolia onderzoeken in Zuid-Limburg opnieuw een zeer geslaagd reizigersonderzoek!