Mooiste Strabo-voorjaarsopdrachten 2009

19 July 2009

Mooiste Strabo-voorjaarsopdrachten 2009: in Maastricht,  Etten-Leur, Amsterdam, Utrecht, Harderwijk én in België.
 
Strabo heeft het  succesvolste voorjaar ooit achter de rug. Noem het toeval, noem het een gevolg van onze passie om betrouwbare metingen te verrichten of noem het (voor ons) een positief effect van de recessie. Daar zijn we nog niet uit.  Al lijkt  het  erop dat in deze onzekere tijden betrouwbare, degelijke marktinformatie nog meer nodig is dan daarvoor. Feit is dat wij een vijftigtal opdrachten dit voorjaar hebben uitgevoerd, waarvan wij er een achttal uitlichten:
 
Entre Deux, Maastricht
Dit betreft een grootschalig onderzoek naar passanten (tellingen plus enquêtes) en koopstromen alsook een brancheringsstudie voor eigenaar ASR en beheerder Actys. Dit toonaangevende winkelcentrum (ontwikkeld door 3W en Multi) is onderscheiden met vele internationale en nationale  'awards'.

Etten-Leur
Voor zowel het ASR-deel (‘Promenade’) als het Wereldhave-deel (het reeds sinds de jaren zestig bestaande winkelcentrum ‘Etten-Leur’) is een passantenonderzoek (tellingen plus enquêtes) verricht. Beide delen kwamen afzonderlijk aan bod alsook dat het gezamenlijk functioneren in kaart is gebracht.
 
Amsterdam
Samen met onze collega’s van BSP (Bureau Stedelijke Planning) is de retailstructuurvisie voor IJburg (Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam) geschreven. Deze snelgroeiende VINEX-locatie behoeft een duidelijk retailbeleid.
 
Utrecht
Voor zowel de oude binnenstad (opdrachtgever: gemeente) als Hoog Catharijne (opdrachtgever: Cório)  is een passantenonderzoek (tellingen plus enquêtes) en ondernemersonderzoek verricht. Beide delen kwamen uitzonderlijk aan bod alsook dat het gezamenlijk functioneren in kaart is gebracht. Het betrof meer dan 50 telpunten/uitgangen en 5.000 enquêtes.
 
Harderwijk
Elke maand sinds december 2008 (tot en met november 2009) verrichten wij een passantenonderzoek (tellingen plus enquêtes) in de binnenstad van Harderwijk. Wat zijn de seizoenseffecten? Wat is het effect van het Dolfinarium? Wat zijn de effecten van speciale evenementen zoals de Aaltjesdagen?
 
België
Zoals wij dit eens in de drie jaar doen, zijn ook dit maal de passanten in drie Belgische (Waalse) winkelcentra onderzocht (tellingen plus enquêtes), te weten Belle Ile te Luik/Liège, Nivelles te Nijvel/Nivelles en Les Bastions te Doornik/Tournai.
 
 
En verder...

  • ...zijn er vele bewonersonderzoeken gedaan alsook passanten- en koopstromenstudies voor diverse winkelcentra;
  • zijn de gegevens die wij verzamelen 100% vertrouwelijk. Alleen onze opdrachtgevers  krijgen de beschikking over de onderzoeksresultaten.

 
Hans van Tellingen (020-6260817).