Gaat het echt zo slecht met de binnensteden?

1 April 2009

Internet geen bedreiging voor Funshoppen


De afgelopen weken is met enige regelmaat het thema "de winkelstraat is uit de gratie" in de publiciteit geraakt. De oorsprong van alle artikelen is te herleiden naar de oorspronkelijke bron: een interview met Gerard Zandbergen, directeur van onderzoeksbureau Locatus in Trouw van 9 maart 2009. In het artikel met de sprekende kop "De winkelstraat raakt uit de gratie", spreekt Zandbergen over een "dramatische situatie" en hij concludeert dat "de tijden van het funshoppen kennelijk voorbij zijn". In hetzelfde artikel wordt een verband gelegd met de stijgende internetaankopen. Deze zullen voor vele branches de aankopen op fysieke locaties gaan vervangen, niet alleen voor (bijvoorbeeld) fotoartikelen, cd's en boeken, maar ook voor verswaren en zelfs voor modeartikelen. Volgens Zandbergen ligt er een tijdbom onder het winkelbestand, weinig binnensteden zullen over enkele jaren een volledige winkelfunctie overeind kunnen houden.

Veel leden van de NRW (Nederlandse Raad van Winkelcentra) -retailers, beleggers, ontwikkelaars en beheerders- zeggen zich niet in het dramatische beeld te herkennen. Zij zien soms zelfs een tegenovergestelde trend, qua bezoekersaantallen, maar ook waar het 'funshoppen' betreft. Reden voor de NRW om haar Commissie Research & Educatie te vragen een reactie te geven, onderbouwd met cijfermateriaal.

------------------------------------------------------------------

door Hans van Tellingen en Frank Quix

klik hier voor het volledige artikel