Senioren in winkelcentra

22 October 2008

Wat kenmerkt het winkelgedrag van 65-plussers? In welke mate sluit het huidige voorzieningenniveau aan bij de behoefte van deze doelgroep? Op deze vragen en meer probeert Ellen Zwetheul een antwoord te vinden in haar afstudeeronderzoek van de studie Real Estate Management & Development aan de TU/e. Zij richt zich in haar onderzoek specifiek op wijkwinkelcentra en maakt daarbij gebruik van Strabo-data.

Senioren vormen een steeds belangrijkere en grotere doelgroep. Voor de vastgoedsector is het daarom van belang inzicht te hebben in hun huidige winkelgedrag en voorkeuren. Is er voldoende zitgelegenheid, is het winkelcentrum “rollator-proof”, biedt het winkelaanbod producten waar juist bejaarden behoefte aan hebben? Het onderzoek zal uitmonden in een confrontatie tussen winkelgedrag en de wijze waarop wijkwinkelcentra daar nu op inspelen met een blik op de toekomst.

Interesse in dit onderzoek? Neem contact op met Jeroen van der Weerd.