Strabo actief in NRW New Generation

14 October 2008

Onlangs is senior projectleider Jeroen van der Weerd als ‘ambassadeur’ voor de categorie ‘onderzoekers en adviseurs’ toegetreden tot de commissie NRW New Generation. Deze commissie vertegenwoordigt de New Generation binnen de NRW, geeft sturing aan activiteiten en stemt dit af met het Secretariaat en de commissie Research en Educatie.

Op 28 november organiseert de NRW New Generation een Masterclass die in het teken staat van “20 jaar NRW Jaarprijs”. Jaarlijks reikt de NRW een jaarprijs uit voor het beste winkelcentrum in Nederland. Het doel van deze NRW jaarprijs is een impuls te geven aan het denken over, het ontwikkelen en realiseren van geplande winkelvoorzieningen. Dit ondermeer in relatie tot omgeving en marktgebied. Bij dit doel aansluitend wil de New Generation jaarlijks een Masterclass organiseren met als centraal thema de vraag: Wat maakt een winkelcentrum tot een goed winkelcentrum, welke criteria komen bij de beoordeling hiervan aan de orde en hoe verhouden deze criteria zich tot elkaar?
 
Klik hier voor meer informatie over NRW New Generation.