Wonen

Gedegen beslissingen over wonen

Hoeveel woningen kunnen gebouwd worden in die ene nieuwe woonwijk in Assen? Of Maastricht? Wat dient de verhouding huur en koop te zijn? Wat kan de markt dragen qua koop- en huurprijzen? Is een bouwblok toe aan een herstructurering? Of een complete woonwijk? Om in het oerwoud van woningbouwbeleid, sloop- en renovatiewerkzaamheden én nieuwe spannende ontwikkelingen de weg te vinden heeft een ieder behoefte aan duidelijke informatie. Dat geldt voor de bewoner zelf. Maar ook voor de ontwikkelaar. Of de verhuurder.

 

Ken uw klant! Of dat nou een koper is of een huurder. Wij bezorgen u die kennis. In de vorm van haalbaarheidsonderzoek. Zodat uw investering gebaseerd is op een degelijk marktverhaal. Met een advies waar u wat aan hebt. Of in de vorm van een bewonersonderzoek of huurdersonderzoek. Met meer dan 90% response.

 

Kijk hier voor een overzicht van de door Strabo bij bewonersonderzoeken behaalde responsepercentages.

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Onderzoek- & adviesdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Wonen >