Telefonisch bewonersonderzoek

Telefonisch bewonersonderzoek is goedkoper dan ‘aan huis’. De response is wel wat minder en er zal sprake zijn van minder diepgang. Bij haalbaarheidsstudies wordt het telefonisch instrument overigens vaak wel ingezet. Waarna dan een schriftelijk (of on line) vervolgonderzoek plaatsvindt onder geïnteresseerden. 

Een goed call center met prima enquêteurs vormt de basis. En een goede, ook inhoudelijke, begeleiding van iemand op projectleidersniveau. Die dan ook de enquêteurs begeleidt en aanstuurt. Want ons type onderzoek is zeer specialistisch. En vergt een goede benadering van de woonconsument.

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Veldwerkdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Wonen > Veldwerk > Telefonisch bewonersonderzoek