Haalbaarheidsonderzoek

Bij nieuwbouwprojecten worden vaak haalbaarheidsstudies ingezet. Strabo kan aan de hand van vergelijkbare woningprojecten, demografische ontwikkelingen, meningen van marktpartijen, maar bovenal ook de mening van de (potentiële) klanten deze haalbaarheid nauwkeurig in kaart brengen. Zowel qua type woning en doelgroep als qua aantal te bouwen woningen.

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Onderzoek- & adviesdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Wonen > Onderzoek & Advies > Haalbaarheidsonderzoek