Tellen

Niets is zo makkelijk als tellen. Tenminste, dat zou u denken. Een kind van twee begint er al mee. Toch is tellen een vak. En zelfs een zeer specialistisch vak. Want wilt u echt weten hoeveel mensen uw winkelcentrum bezoeken? Dan moet u goed weten waar u wilt tellen. En hoe lang. En of er geen sprake is van dubbeltellingen.

Een goede voorbereiding van de fieldmanager die op zijn beurt de veldwerkers aanstuurt, is van belang. U wilt immers het functioneren van uw winkelcentrum betrouwbaar in kaart brengen.

Alle winkelcentra worden daarom van tevoren bezocht. Alle telpunten worden in kaart gebracht. Wij maken een uitgewerkt plan van waar en wanneer er geteld wordt. We geven de garantie dat het aantal af te nemen enquêtes en het aantal telminuten gehaald worden. We voeren correcties uit voor dubbeltellingen en voor non-respons. Zodat de resultaten ook betrouwbaar zijn. Kortom: Strabo garandeert een volledig kloppend databestand.

Strabo telt niet alleen in winkelcentra. Wij tellen ook verkeersstromen van auto’s, fietsers, motoren en reizigers. Tevens kunnen we de parkeerdruk in kaart brengen.

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Veldwerkdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Winkelen > Veldwerk > Tellen