Passantentellingen met FootFall

Wilt u weten hoeveel mensen uw winkelcentrum bezoeken? Hoe wilt u dit te weten komen? En waarom? U doet dat met een passantentelling. Tellen lijkt zo simpel. Maar is niet simplistisch. Zeker niet als het gaat om het tellen van grote passantenstromen in winkels en winkelcentra of in kernwinkelgebieden. Strabo heeft bijna 30 jaar telervaring in Nederland. Maar telde tot voor kort met handtellers. Uiteraard op volstrekt correcte wijze. Maar handtellingen kennen een groot nadeel. Het is een momentopname. Wie zegt dat de telweek volledig representatief is? Automatische continutellingen bieden uitkomst. Maar dan wel automatische tellingen van een hoog kwaliteitsniveau. Geleverd door een aanbieder die de resultaten ook helder presenteert, de toe- of afname analyseert en de implicaties vertaalt naar beleid. Strabo heeft maar één bedrijf gevonden dat aan deze voorwaarden voldoet: Experian-FootFall.
 
De Nederlandse markt voor automatische telystemen is een lastige. Er is vaak sprake van gedeeld eigendom. Ook zijn er veel kleine centra, met een dito klein onderzoeksbudget. Daarnaast kennen veel winkelcentra en winkelstraten een ‘open karakter’ met lastig te tellen ingangen. Voor elk probleem is er echter een oplossing. Hoe breed de ingang ook, deze kan geteld worden (tot meer dan 30 meter). Ook buitensituaties vormen geen probleem meer. Verder zijn er oplossingen met een (vrijwel) 100% betrouwbaarheid. Zelfs het filteren van dubbeltellingen of, bij wijze van spreke, ‘om een hoekje tellen’ behoren tot de mogelijkheden. Een budgetvriendelijke oplossing (het automatisch tellen van de belangrijkste telpunten en het handmatig tellen van minder belangrijke) kan ook geleverd worden.
 
U hoeft in dit proces niet te verzanden in een ongebreidelde stroom getallen (die echte informatie verdoezelen). Goed datamanagement biedt helder inzicht in de telresultaten, met leesbare grafieken en tabellen. Van het betreffende winkelcentrum, maar ook van de gehele portefeuille.
 
De samenwerking (officieel gestart in november 2008) heeft (stand februari 2016) volledige installatie in twaalf winkelcentra en -gebieden opgeleverd (sommigen behoren tot de ‘moeilijkste’ van Nederland, met telafstanden van meer dan 30 meter), te weten in:

 

Zie ook:  Strategische samenwerking van Strabo en Experian-FootFall en Passantentellingen nut, noodzaak en valkuilen.

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Onderzoek- & adviesdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Winkelen > Onderzoek & Advies > Passantentellingen met FootFall