Passantentellingen handmatig

Door hoeveel mensen wordt uw winkelcentrum bezocht? Is dat niet de meest wezenlijke vraag als het gaat om het functioneren ervan? Een passantentelling is de  basis voor elk passantenonderzoek en dus onmisbaar. Daarnaast zijn de bezoekerstotalen benodigd voor een raming van de omzet. Elk passantenonderzoek in een winkelcentrum begint met een telling. En dat is precies datgene waar Strabo, vaker dan wie dan ook, voor wordt gevraagd.

Als praktische wetenschappers onderscheiden wij drie typen tellingen. Allereerst een telling bij de uitgangen oftewel een kordontelling. Geschikt om het totaal aantal bezoekers te meten. Waarbij wij zelfs een methode hebben ontwikkeld om de dubbeltellingen eruit te halen. Wij onderscheiden ook een interne druktebeeldmeting. Om de doorbloeding te meten. Of een externe druktebeeldmeting. Om het bezoek aan omliggende straten te meten en dat te vergelijken met uw centrum.

Een passantentelling met een passanten-enquête levert een totaalbeeld van het functioneren op. En dit is een onmisbaar instrument voor de marketing, branchering en commercieel beheer. En daardoor ook zeer geschikt als startpunt voor gemeentelijk detailhandelsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van kernwinkelgebieden.

En bent u benieuwd hoe uw nog te bouwen winkelcentrum gaat functioneren? Wij weten het! Wij doen een accurate voorspelling over de toekomstige bezoekersaantallen en omzet. Onder andere op basis van onze benchmark, de SRS (Strabo Referentie Set).

Zie ook: passanten-enquête

Direct naar:

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag
onderzoek & advies veldwerk databases

Onze Onderzoek- & adviesdiensten:

Strabo
English
Werkterrein > Winkelen > Onderzoek & Advies > Passantentellingen handmatig