Disclaimer

De door Strabo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.


Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Strabo alsook (eventuele) overige everanciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en
de daarop/daardoor verstrekte informatie. Strabo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van e sites die niet door Strabo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s)
van Strabo.


Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag itsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen,
bewerken of verspreiden.
Afnemer is verplicht aanwijzingen van Strabo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Nederlands recht is van toepassing.

Weblog

Alle berichten >>

Gesprek met adviseur Bestel brochure Stel een vraag

Direct naar:

Strabo
English
Werkterrein >